PKN
  » actueel 
Hervormde Gemeente wijk Dorp
Verjaardagsfonds in "nood"

Verjaardagsfonds in "nood"
Na vele jaren actief te zijn geweest zijn diverse medewerkers van het verjaardagsfonds gestopt en opnieuw hebben anderen, waaronder enkele op een cruciale plaats in de organisatie, te kennen gegeven binnenkort te gaan stoppen. Dit is een hele aderlating. Tot op heden is het na diverse oproepen en persoonlijke benaderingen niet gelukt nieuwe medewerkers te vinden. De tijd gaat dringen, want komen er geen nieuwe medewerkers, dan betekent dit dat er vanaf 2020 geen felicitatiegroeten meer worden gebracht en er ook geen extra inkomsten meer voor de verschillende wijken wordt gegenereerd.
Misschien is de huidige werkwijze voor veel jongeren achterhaald, maar we weten dat veel ouderen uitkijken naar een bezoekje of een kaartje. Vandaar nogmaals een oproep voor nieuwe vrijwilligers, in het bijzonder ook voor mensen met coördinerende en organisatorische kwaliteiten.
Wellicht is het ook tijd om voor de jongeren een andere organisatie op te tuigen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de mail. Maar ook daarvoor hebben we menskracht nodig. Nieuwe medewerkers kunnen zich melden bij de Eline Molenaar of Lia Doff en voor ideeën met betrekking tot een andere opzet kunt u mailen naar Jan Bijsterbosch, kerkrentmeester wijk Dorp.
 
De CSFR - ontmoeting, overtuiging en ontplooiing

De CSFR - ontmoeting, overtuiging en ontplooiing
Beste aankomende student,
Nog even en dan breekt er een nieuwe levensfase aan: het studentenleven! Een prachtige tijd, waarin je de studie kunt doen die bij jou past en waarin je steeds zelfstandiger wordt. Of je nu op kamers gaat wonen of nog niet, lid zijn van een studentenvereniging is een heel mooie aanvulling op je studie en een goede manier om alles uit je studententijd te halen. Daarom nodigen we je van harte uit om lid te worden bij de CSFR!

De CSFR is een christelijke studentenvereniging met negen verschillende disputen, in Amsterdam, Delft, Eindhoven/Tilburg, Groningen, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht en Wageningen. Het doel is om christelijke studenten, voornamelijk uit de gereformeerde gezindte, samen te brengen. Op deze manier kun je geloofsverdieping vinden in de Bijbel en de gereformeerde beginselen, en word je voorbereid op je toekomstige verantwoordelijkheid in de kerk en de samenleving. Daarom zijn er op alle disputen bijbelkringen, lezingen en studiekringen. Daarnaast is er tijd voor gezelligheid en studentikoziteit op borrels, weekenden en allerlei andere activiteiten. De CSFR geeft je een studententijd met verdieping, gezelligheid en goede vriendschappen. Kortom, een plek waar iedereen zich thuis kan voelen en de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen.

Ben je overtuigd en wil je meer te weten komen over de CSFR? Neem dan deel aan de introductieweek! Ieder dispuut organiseert een introductieweek waarin je een goed beeld krijgt van de CSFR en erachter kunt komen of de vereniging iets voor jou is. Voor meer informatie kun je kijken op de website  of mailen naar de Publiciteitscommissie der CSFR (PCC). Duurt het nog even voor je gaat studeren, maar wil je wel alvast de sfeer van een studie en studentenvereniging proeven? Meld je dan aan voor Student-for-one-day. Aanmelden hiervoor kan ook via de mail. Voel je welkom om in ieder geval even te komen kijken!

Geachte broeders,
Jaarlijks ontmoet het bestuur van de Gereformeerde Bond het landelijke bestuur van de CSFR, om betrokkenheid te tonen op het leven van christenstudenten, van hun vragen te leren en hen adequaat van dienst te kunnen zijn. Die relatie vinden we te meer van belang nu middelbare scholieren zich minder dan in voorgaande jaren aansluiten bij een studentenvereniging als de CSFR en daarmee de vormende waarde van deze vereniging missen.

We willen door middel van deze brief de CSFR, studentenvereniging op gereformeerde grondslag, waarop bijbelstudie en bezinning op de latere taak in de samenleving en de kerk centraal staan, van harte onder uw aandacht brengen. Waar veel middelbare scholieren die geslaagd zijn na de zomer gaan studeren in een van de steden van ons land, aan universiteit of hogeschool, komen ze daardoor in een ander, een seculier levensklimaat. De CSFR is daarbij van grote betekenis.
In De Waarheidsvriend willen we in juni vier portretten van studenten een plaats geven, om zo anderen voor de vereniging enthousiast te maken.

Wilt u jongeren in uw gemeente die gaan studeren, op deze vereniging wijzen? Graag bevelen we onze studenten én de arbeid van de CSFR in de voorbede binnen uw gemeente aan.
 
Dabar - missionair werkers op campings

Dabar - missionair werkers op campings
IZB Dabar, de landelijke jongerenorganisatie voor missionair werk op campings, schrijft je nog graag in als vrijwilliger voor één of twee weken, komende zomer. Laat Pinksteren je inspireren tot een concrete stap. ‘Jullie zullen Mijn getuigen zijn’, is geen zware last, maar een belofte, die verbonden is aan de Heilige Geest. Het doen van recreatiewerk met een tof team op een camping bied je een mooie gelegenheid om ervaring op te doen! Kijk op de website en meld je aan!
 
Theologische Vorming Gemeenteleden en geïnteresseerden

Theologische Vorming Gemeenteleden en geïnteresseerden
Cursus Rotterdam/Capelle aan den IJssel
Inschrijving geopend voor cursussen TVG
Op de website is de inschrijving opengesteld voor het cursusjaar 2019-2020 voor de cursussen Theologische Vorming Gemeenteleden en Geïnteresseerden Rotterdam (TVG). Naast informatie over de driejarige basisopleiding biedt de website een overzicht van een reeks kortlopende cursussen. De bijeenkomsten voor de basisopleiding zijn op maandagavond of dinsdagochtend in kerkgebouw ‘De Hoeksteen’ in Capelle aan den IJssel. De korte cursussen zijn te volgen in de Alexanderkerk (v/h Verrijzeniskerk) te Rotterdam. Voor alle nieuwe cursisten is er een informatieavond op maandag 26 augustus in ‘De Hoeksteen’ in Capelle aan den IJssel.

De TVG-cursussen vinden plaats onder auspiciën van het Centrum voor Vorming en Educatie van het Dienstencentrum Protestantse Kerk te Utrecht. In Zuid-Holland zijn de cursussen te volgen in (de regio’s) Rotterdam, Den Haag, Gouda en Middelharnis.
De driejarige basiscursus is bestemd voor mensen die interesse hebben in de Bijbel en in alles wat met geloof te maken heeft. De cursus is bedoeld voor wie zijn/haar kennis wil uitbreiden of zoekt naar persoonlijke verdieping. Er worden geen eisen gesteld aan vooropleiding of kerkelijke gezindte. De cursus loopt van september t/m mei, met één les per week. In de schoolvakanties is er geen cursus.

Inhoudelijk ligt de nadruk op zgn. basisvakken: Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Dogmatiek en Ethiek. Verder zijn er vakken uit de praktische theologie: Liturgiek, Pastoraat en Diaconaat en toegevoegde vakken: Wereldgodsdiensten, Rabbinica, Spiritualiteit, Filosofie en Gemeenteopbouw.
Na beëindiging van de basiscursus ontvangen de cursisten een certificaat. Hieraan kunnen geen bevoegdheden worden ontleend; soms is de cursus een opstap naar een hbo-opleiding.

Op verzoek van oud-cursisten verzorgt TVG Rotterdam sinds enkele jaren ook korte cursussen van een tot drie dagdelen in de Alexanderkerk (v/h Verrijzeniskerk) te Rotterdam. In het cursusjaar 2019-2020 is er in deze reeks aandacht voor o.m. het Bijbelboek Openbaring, het werk van de theologen Miskotte en Bonhoeffer, de mystiek van de Nadere Reformatie en de rabbijnse Midrasj.

Uitvoerige informatie over de driejarige basiscursus en de korte cursussen TVG vindt u op de websiteVoor aanvullende vragen en antwoorden kunt u bellen met mw. M. Koole, tel. 0167-536671, of mailen met mw. M. Bezemer.
 
Jongerenreis 2020 naar Israël en de Palestijnse gebieden

Jongerenreis 2020 naar Israël en de Palestijnse gebieden
Het is geen doorsnee vakantiebestemming, maar iedereen die er eenmaal geweest is, wil nog eens terug: Israël, het land van melk en honing, maar ook een land met een turbulente geschiedenis.
In de zomer van 2020 organiseert de Protestantse Kerk een jongerenreis naar Israël, met een bezoek aan de Palestijnse gebieden. Jongeren uit onze gemeente kunnen mee! 
Samen met leeftijdsgenoten het beloofde land ontdekken, en een duik nemen in deze oriëntaalse wereld waarin mensen van allerlei afkomst met elkaar samen leven maar waar de verschillende werelden ook voortdurend botsen. Een land ook met een fantastische natuur en een kleurrijk  straatbeeld: van orthodoxe joden en Arabische handelaren in Jeruzalem tot hipsters in Tel Aviv. Een reis met een bezoek aan toeristische highlights naast ontmoetingen met joden en christen-Palestijnen, volgens de manier waarop de Protestantse Kerk haar roeping verstaat. Uiteindelijk doel van de reis is onder meer kennismaken met het land, de geschiedenis en het jodendom, en het ervaren van het belang van dialoog (tussen de verschillende bevolkingsgroepen).

Gegevens
De reis vindt plaats van 19 tot 28 juli 2020 en is bedoeld voor jongeren van 18 jaar en ouder. Er zal een aantal bijeenkomsten aan de reis voorafgaan. Op woensdagavond 25 september 2019 is er een informatiebijeenkomst in Utrecht, voor iedere jongere die geïnteresseerd is in deze reis. Daarna pas volgt de definitieve aanmelding voor de reis. De kosten voor de reis bedragen ongeveer € 1.200,- per persoon.
Kent u jongeren die u op deze reis wilt attenderen?
Meer informatie kan worden verkregen bij Floor Barnhoorn.
 
Collectebonnen nu ook online te bestellen

Collectebonnen nu ook online te bestellen
Misschien had u het al ontdekt, maar sinds begin mei kunt u op de site van Hervormd Ambacht ook een menu vinden voor het bestellen van uw collectebonnen.
Ga naar de website, klik op de gewenste coupon en vul het aantal in dat u wilt bestellen. Als u voor meer dan € 100,- in uw winkelwagen hebt dan kunt u de transactie gelijk via iDeal afronden en komt de bestelling z.s.m. bij u in de bus.
Wat betekent het voor u?
Meer gemak want u kunt de transactie in een paar muisklikken afronden Wat betekent het voor ons? Minder kans op fouten want alle gegevens die nodig zijn om de bestelling compleet te verwerken zijn direct beschikbaar en volledig. Het college van kerkrentmeesters en van de diaconie bevelen deze nieuwe optie dus van harte aan.
 
 
 

Inloggen


 

Vergadering Werkgroep Kerkgeld
datum en tijdstip 18-07-2019 om 20:00
meer details

17:00 uur ds C. Haasnoot, Noordwijkerhout
datum en tijdstip 21-07-2019 om
meer details

 
adres Dorpskerk:

Kerkplein 13
3342 BJ H-I-Ambacht 

 
 
kerkdienst beluisteren
 
bonnen
    
 
documenten
downloadcentrum
 
privacy
Privacyverklaring
 
foto's
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.