PKN
  » identiteit 
Hervormde Gemeente wijk Dorp
Beleidsplan Beleidsplan
Wijk Dorp kan qua modaliteit worden gekarakteriseerd als een confessionele gemeente die zich gebonden weet aan de Bijbel en de belijdenisgeschriften. De kern van het gemeentezijn is gelegen in de belijdenis, dat Jezus Christus de zoon van God is en dat door Zijn verzoenend lijden en sterven voor ons mensen de weg naar Zijn Hemelse Vader weer is geopend. De gemeente leeft vanuit die belofte op een eeuwige toekomst in de nabijheid van de almachtige God, een toekomst die door Jezus Christus voor ons is verworven.
 
We weten ons van harte verbonden met het belijden van de vroege kerk en de Reformatie. We willen helder in de kern zijn en ruim in bijzaken, omdat we beseffen dat de kerk van Christus breder is dan onze gemeente.
Een kernpunt is dat de kerk niet van ons, maar van Christus is, dat ze opgebouwd en aangevuurd wordt door zijn Geest. We willen een geloofsgemeenschap zijn rond het Woord van God. Dat is de basis en het uitgangspunt voor alle activiteiten die plaatsvinden. De Bijbel is de bron en de richtlijn voor ons spreken over God. Zondag aan zondag wordt het evangelie verkondigd en verwonderen we ons over Gods genade. De kerk mag de vrije ruimte zijn waar we op adem komen. Hier leren we antwoorden op Gods bevrijdende stem.
Wij willen vertrouwen op Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer. Hij zegt van zichzelf: “Ik ben de Weg.” (Johannes 14:6) In navolging van hun Heer werden de eerste christenen ‘mensen van de Weg’ genoemd. Door de doop weten we ons ook op deze Weg gezet. Daarom heeft dit beleidsplan als thema ‘Gemeente onderweg’. Het is een weg met oude papieren, maar niet de weg van de geijkte paden. Geloven betekent het oude loslaten en een nieuwe wereld binnenstappen, de wereld van Christus, van zijn gebod en belofte.
 
Missie en Visie
Het beleidsthema ‘Gemeente onderweg’ willen we de komende jaren de leidraad laten zijn voor de activiteiten van de Dorpskerk. Ons Mission Statement luidt als volgt:
De geloofsgemeenschap rond de Dorpskerk wil zich oefenen in het loslaten van het oude leven en een nieuwe weg inslaan (met oude papieren!), namelijk de weg van Jezus Christus.
Zíjn weg is bepalend voor onze weg door het leven. Daarom willen we ons verdiepen in de Bijbel, ons kompas voor onderweg. Op de weg achter Jezus aan worden we geconfronteerd met de bevrijdende keuze voor wat goed is, wat de HEER van ons wil. Ook weten we ons geroepen om in getuigenis en dienst gestalte te geven aan Jezus’ oproep: ‘volg Mij’. We willen in onze sociale netwerken anderen aansporen om achter Jezus aan op weg te gaan naar Gods toekomst. Naar het einddoel van onze reis, het koninkrijk van God, strekken we ons verlangend uit.
Het is onze intentie dat de Dorpskerk een pleisterplaats zal zijn waar mensen leren wat het betekent om het oude leven achter zich te laten en de nieuwe weg van Jezus Christus in te slaan. Dit begint in de kerkdiensten en strekt zich uit over alle activiteiten in onze wijkgemeente.
Op welke manier we hier concreet invulling aan willen geven, zetten we nu in een aantal aandachtspunten uiteen.
 
Bijbel
Op de weg van Jezus Christus is de Bijbel onze gids. De vraag is alleen: hóe lees je deze gids? Door welke bril lees je de bijbelverhalen? Daarover willen we met elkaar in gesprek. Het maakt nogal uit of je de Bijbel leest als een boek vol wetten en regels óf als een weg om op te gaan. De Bijbel dus als richtingwijzer.
We willen zoveel mogelijk voorkomen dat mensen achterop raken onderweg naar Gods toekomst. Nieuwe mensen die met ons willen optrekken en de anderen die al meedoen willen we van harte uitnodigen voor één van de kringen. In de kleine verbanden kunnen we ons toeleggen op het bestuderen van onze reisgids (de Bijbel) en elkaar bemoedigen en laten inspireren door Gods Geest.
 
Doop
We willen de aandacht vestigen op de doop als het startpunt van de weg die het evangelie ons wijst. De doop staat immers in het perspectief van het komende koninkrijk. De doop bepaalt ons erbij dat we horen bij Jezus Christus en zijn nieuwe wereld. In prediking, catechese en kringwerk zullen we ontdekken wat dat betekent voor ons dagelijks leven.
 
Avondmaal
We willen accentueren dat het heilig avondmaal de maaltijd is van Jezus Christus voor onderweg. We vieren het avondmaal in het perspectief van onze bestemming: de maaltijd van het koninkrijk waar Christus zelf de gastheer is.
De apostel Paulus schrijft: “Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt.” Wat dit wonderlijke geheim is willen we met elkaar onderzoeken. Als gemeente hopen we te ontdekken dat deze maaltijd niet alleen terugzien is op wat Christus gedaan heeft, maar ook uitzien is naar zijn komst.
 
Missionair en gastvrij
Hoe kunnen we een open en gastvrije kerk zijn die staat langs de wegen van de mensen en die hen uitnodigt om mee op reis te gaan? Over deze vraag zal de werkgroep Missionair Kerk zijn zich bezinnen.
We willen op zoek naar de actuele betekenis van Micha 6,8: “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.” We willen deze bijbelwoorden verbinden met de vluchtelingen die in Hendrik-Ido-Ambacht neerstrijken. Verder stimuleert de diaconie het denken en handelen met betrekking tot hulpvragen die ons bereiken. Hoe kunnen we als kerk er zijn voor mensen die ‘neervallen langs de weg’?
 
De volledige tekst van het beleidsplan (21 pagina’s) kunt u aanvragen bij de scriba door een email te sturen.
terug
 
 
 

Inloggen


 

10.00 uur Prop. G.T. van Lingen, Nieuw Lekkerland
datum en tijdstip 10-12-2023 om
meer details

17.00 uur Ds. S. Dierx, sGravendeel
datum en tijdstip 10-12-2023 om
meer details

 
kerkdienst bekijken/beluisteren

 
 
Collectebonnen
    
 
Digitaal collecteren
Via Dorpskerk-app. 
(zie bij Kerkdienst)
 
documenten
downloadcentrum
 
privacy
Privacyverklaring
 
Adres Dorpskerk:

Bezoekadres
Kerkplein 13
3342 BJ H-I-Ambacht 
Telefoon: 078-6816762

Postadres Wijk Dorp
W. Kolthof (scriba Wijk Dorp)
Hoge Kade 3
3341 BD Hendrik Ido Ambacht
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.