PKN
  » mensen 
Hervormde Gemeente wijk Dorp
Predikant Predikant
Van oktober 2019 tot aan zijn emeritaat (pensioen) in september 2022 was Ds Jac. Jongejan full-time als predikant verbonden aan onze gemeente. Aansluitend dient hij tot op heden de gemeente in deeltijd, totdat we een nieuwe predikant mogen bevestigen. 


      predikant
 
Ds. Jac. Jongejan  mail


U kunt op de volgende manieren in contact komen met hem:

E-mailadres: jjongejan@hervormdambacht.nl
Telefoonnummer: 0184779801
Adres: Schepenerf 8, 2975CA Ottoland
 
Pastorale zorg Pastorale zorg
Ouderlingen
Ouderlingen dragen als lid van de kerkenraad verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente.
Zij dragen de zorg voor de gemeente als gemeenschap en 
zorgen ervoor  dat de gemeente haar pastorale en missionaire roeping kan vervullen.
Samen met de predikanten is hen bovendien de herderlijke zorg voor de gemeente toevertrouwd,
o.a. in de vorm van pastoraat.

Verdeling pastorale zorg
Voor de gemeenteleden is de verdeling die we hanteren gebaseerd op uw achternaam. Ongeacht waar u woont. Van alle mensen die volgens het kerkelijk bureau bij wijk Dorp horen hebben we vier secties volgens de volgende beginletters van achternamen:
 
A t/m G Rinske Snoei 06-29733771 mail 
H t/m L Janneke Bruggeman nvt mail
M t/m Sn Kees de Mol nvt mail
So t/m Z Hans Koutstaal 078-6816351 mail
 
 
 
                             
              
   Rinske Snoei mail  Janneke Bruggeman mail     Kees de Mol mail         Hans Koutstaalmail                     

Wijkteams
Vanaf januari 2021 wordt de pastorale zorg uitgebreid door de inzet van wijkteams.Een wijkteam bestaat uit een van de hiervoor genoemde ouderlingen, een van de diakenen en enkele gemeenteleden die zich beschikbaar hebben gesteld als wijkmedewerker. Deze wijkmedewerkers hebben dezelfde belofte van geheimhouding afgelegd als die is uitgesproken door ambtsdragers. Dankzij de inzet van deze wijkteams hopen we gemeenteleden meer persoonlijke aandacht te kunnen geven.
 

De invulling van de wijkteams is als volgt:
Wijk 1
letter A tm G                                 
 Rinske Snoei(ouderling)
Adriaan Stout
(diaken) 

 
Tea Drinkwaard,Kim Vlasblom, Jaap Besterveld, Peter van der Knijff en Albert Bravenboer (wijkbezoekers)
Wijk 2
letter H tm L

 
Janneke Bruggeman
(ouderling)
Martin Verhoeve
(diaken)
Wienie Vellema, Rein de Vries, Klara van Gameren, Jeannet van Tiel en Chris Erbrink (wijkbezoekers)
 
Wijk 3
letter M tm Sn

 
Kees de Mol
(ouderling)
Frank Schaap
(diaken). 
Joke van Diggelen, Jan Verhoeven, Thea de Jonge (wijkbezoekers)

 
Wijk 4
letter So tm Z.    
Hans Koutstaal.                     (ouderling).                                         Bart voor den Dag                               (diaken).        Tabitha van Lieburg, Marianne Kögeler, Annette Koutstaal en Marloes van Gent (wijkbezoekers)
 


    hermen                       
     Jeugdouderling           Jeugdouderling 
Coen van Beek mail    Marc van der Pijl. mail     


            
            Scriba             Evangelisatieouderling 
       Wim Kolthof  mail  Stoffel Drinkwaard  mail

        
 


         
                     
lees meer »
 
Diakenen Diakenen
Diakenen zijn over het algemeen helpers en doeners met een open oog voor kwetsbare mensen. Voor mensen die onrechtvaardig worden behandeld. Zij geven de kerk handen en voeten door in en buiten de kerk te helpen waar nodig.

                     

    Adriaan Stout mail Bart Voordendag mail    Martin Verhoeve mail    Frank Schaap mail
 
Ouderling-Kerkrentmeesters Ouderling-Kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters beheert de financiën en gebouwen van de gemeente en zorgt ervoor dat de gemeente een goede en betrouwbare werkgever kan zijn.​

              

 Jan Bijsterbosch mail   Chris Berger  mail    Henk Stolk mail       Huib Nelisse mail


 
 
 
 

Inloggen


 

10.00 uur Prop. G.T. van Lingen, Nieuw Lekkerland
datum en tijdstip 10-12-2023 om
meer details

17.00 uur Ds. S. Dierx, sGravendeel
datum en tijdstip 10-12-2023 om
meer details

 
kerkdienst bekijken/beluisteren

 
 
Collectebonnen
    
 
Digitaal collecteren
Via Dorpskerk-app. 
(zie bij Kerkdienst)
 
documenten
downloadcentrum
 
privacy
Privacyverklaring
 
Adres Dorpskerk:

Bezoekadres
Kerkplein 13
3342 BJ H-I-Ambacht 
Telefoon: 078-6816762

Postadres Wijk Dorp
W. Kolthof (scriba Wijk Dorp)
Hoge Kade 3
3341 BD Hendrik Ido Ambacht
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.