PKN
  » ontmoeten 
Hervormde Gemeente wijk Dorp
Doopcatechese

Doopcatechese

Als Dorpskerk bieden wij ouders die hun kindje willen laten dopen een drietal avonden doopcatechese aan. De eerste twee avonden vinden plaats in de  aanloop naar de doopdienst. Tijdens deze avonden gaan we in gesprek over geloof, betrokkenheid bij de kerk en visie op de doop. De derde avond zal na de doopdienst plaatsvinden. Tijdens deze avond wordt onder meer teruggeblikt op de doopzondag en gaan we het hebben over geloofsopvoeding en wat de kerk daarin voor ouders kan betekenen.  Tijdens de doopcatechese-avonden verwachten we beide ouders. Deze 3  avonden vinden  bij voorkeur bij de betrokkenen thuis plaats. Aanmelding voor de doopcatechese kan via de mail of door telefonisch contact te zoeken. Mijn mailadres is jjongejan@hervormdambacht.nl en mijn telefoonnummer is 0184779801.

 
 
Huwelijkskring Huwelijkskring
Voor (jong) gehuwden die meer willen leren over het samenleven als man en vrouw. 
Zes avonden nemen we jullie mee aan de hand van de cursus
" Hart voor je huwelijk" van de HGJB. 
Aan bod komen: 
- terug naar de basis
- communicatie in je relatie
- groeien in je relatie
- omgaan met verschillen
- samen intiem
- samen geloven
Deze kring start bij minimaal 3 stellen, en is vol bij maximaal 5 stellen. 
We starten elke bijeenkomst in huiselijke sfeer door met elkaar de maaltijd te gebruiken. Deelname hieraan is waardevol maar niet verplicht. 

Leiding en contact:
Tea en Stoffel Drinkwaard
teadrinkwaard@gmail.com
 
Gesprekskringen Gesprekskringen
De gesprekskringen komen eens per 14 dagen op woensdagavond  bij elkaar van 20-22 uur. 
Op 18 september is er een startbijeenkomst in de Dorpskerk en vanaf 9 oktober bij deelnemers thuis.
Elke kring bestaat uit maximaal 12 deelnemers.
Voor kerst 2019 zullen er 4 Bijbelstudies gehouden worden, uit Jesaja of de Bergrede.
Na deze 4 bijeenkomsten wordt het vervolg onderling ingevuld. 
Tijdens de kringen is er ruimte voor onderling pastoraat en voorbeden. 
Contactpersonen zijn Hans Koutstaal en Janneke en Hans Bruggeman. Stuur hen gerust een mail voor meer informatie.
 
Jongeren 20 jaar - 30+ gesprekskring Jongeren 20 jaar - 30+ gesprekskring

Gezellige avonden waarop we elkaar beter leren kennen en met elkaar in gesprek gaan over het Christelijk geloof en Christen-zijn in het leven van alledag. 
We zijn maandelijks op zondagavond bij elkaar. Als afsluiter van het seizoen is er jaarlijks een BBQ.
startdatum 6 oktober 2019 om 20:00 uur bij deelnemers thuis. 
Voor meer informatie kun je Coen van Beek een mail sturen.

 
 
Bijbelkring Bijbelkring

De Bijbelkring wordt afwisselend gegeven door dhr Ley Bodden en Ds. Jac Jongejan, eens per 2 weken op woensdagavond. Welkom van 20-21:30 uur in de Dorpskerk.

 

 
Met andere ogen Met andere ogen
De kring 'Met andere ogen' is bedoeld voor mensen die niet (meer) de behoefte  hebben om  lid te worden van een kerk, maar wel nieuwsgierig zijn. Twijfelaars, zoekers, randkerkelijk  of buitenkerkelijk..ieder is welkom en er is ruimte voor nieuwe deelnemer. De avond is een vrijplaats om vragen, twijfels, geloof en ongeloof woorden te geven. We komen eens per 6-8 weken van 20:00-21:30 samen wisselend bij deelnemers thuis. Voor meer informatie en aanmelding kun je contact opnemen met Stoffel Drinkwaard.
 
55+ ochtenden 55+ ochtenden

De ouderen van de gemeente komen op de laatste donderdag van de maand tussen 10 en 12 uur bij elkaar in de grote consistorie van de Dorpskerk.
Er wordt een korte overdenking gehouden en we staan graag stil bij een actueel thema. Ook gaan we met enige regelmaat op stap of ontmoeten we elkaar op een informele manier.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Jiskje van ’t Zelfde en/of Elly van Houwelingen (ellyvh@solcon.nl)

 
 
vrouwenkring Siloam vrouwenkring Siloam
Er is een bijeenkomst voor vrouwen onder de naam Siloam.
Wat hen kenmerkt is dat ze samenkomen rond de Bijbel en bovendien het gemeentezijn vormgeven door het uitnodigen van gastsprekers, uitstapjes of bijvoorbeeld een creatieve activiteit.

 
De groep komt eens per maand op dinsdagochtend bij elkaar tussen 9.30 en 11.30 uur in de grote consistorie.
 
Contactpersonen:
Jiskje van 't Zelfde en/of Willy Stolk

 
 
Hervormde Vrouwendienst (HVD) Hervormde Vrouwendienst (HVD)
De hervormde vrouwendienst is er al sinds 1971 en overkoepelt de drie wijkgemeenten. Ze heeft ruim 100 medewerk(st)ers. De werkzaamheden bestaan uit:
  • Ziekenbezoek
  • Ouderenbezoek
  • Kraam – en jubilea bezoek
  • Bezoek aan nieuw-ingekomenen
  • Autodienst
Een keer per jaar wordt er een koffieochtend georganiseerd, waarvoor een spreker of spreekster wordt uitgenodigd. Met de kerst wordt er een attentie verzorgd en door de gemeente bezorgd bij ouderen.
Het voornaamste doel van de HVD is het bevorderen van de contacten tussen de gemeenteleden en het meeleven met hen die vreugde of verdriet hebben.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar Tineke Berger.
 
 
 

Inloggen


 

10:00 uur, Ds. Jac. Jongejan,
datum en tijdstip 27-09-2020 om 10:00
meer details

17:00 uur, Ds. Jac. Jongejan
datum en tijdstip 27-09-2020 om 17:00
meer details

 
kerkdienst bekijken/beluisteren
 
bonnen
    
 
Fotoalbum
 
digitaal collecteren


 
 
documenten
downloadcentrum
 
privacy
Privacyverklaring
 
adres Dorpskerk:

Kerkplein 13
3342 BJ H-I-Ambacht 
Telefoon: 078-6816762

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.