PKN
  » ontmoeten 
Hervormde Gemeente wijk Dorp
Interkerkelijke bijbelstudie Interkerkelijke bijbelstudie

We willen ons niet opsluiten in ons eigen gebouw of in onze eigen kring. Daarom houden we ens per jaar een bijbelstudie samen met de Vrije Evangelische Gemeente Maranatha en de Bekesteingemeente. Deze staat gepland op 6 juni 2018. 

Voor meer informatie kunt u een bericht sturen naar ds. Bram Robbertsen

 
Gesprekskringen Gesprekskringen

In de afgelopen maanden organiseerden we een serie van vier kringavonden over personen rond David. Dat leverde dat boeiende en leerzame gesprekken op! In januari starten we een nieuwe serie van vijf avonden over Bijbelse figuren. Omdat de nieuwe opzet goed bevallen is gaan we hier mee door: we spreken af over wie we het gaan hebben, reiken daarbij de passende bijbelgedeelten aan en ieder bereid zich op zijn eigen wijze voor. Op de avonden zelf proberen we ons met ieders inbreng een goed beeld van de betreffende persoon te vormen en vragen ons af wat we van hem of haar kunnen leren en wat God ons in het verhaal van deze mens te zeggen heeft.Een nieuwe serie en dus ook open voor nieuwe deelnemers..

De geplande avonden zijn:
10 januari, 24 januari, 7 februari, 21 februari en 7 maart.

Hans Koutstaal en Stoffel Drinkwaard coordineren de gesprekskringen. Wilt u deelnemen of meer informatie? Stuur dan gerust een mail.

 
Jongerenbijbelstudiegroepen Jongerenbijbelstudiegroepen

Geloven doe je samen.

Daarom is het goed om als jonge mensen in de Bijbel te spitten, te zingen en te bidden. Er zijn inmiddels al vijf jongerenbijbelstudiegroepen (waaronder nu ook een 30+ groep) die maandelijks op zondagavond bij elkaar komen. Voor meer informatie stuur een mail William Lagendijk. 

 
Bijbelkring Bijbelkring

De Bijbelkring komt eens per 2 weken in de Dorpskerk bij elkaar op woensdagavond van 20.00 uur - 21.30uur.

De geplande data vindt u in de agenda
 
Cor en Tineke v.d. Poel zijn de contactpersonen van de kring. Klik hier om hen een bericht te sturen.

 
Met andere ogen Met andere ogen

De kring 'Met andere ogen' gaat 18 september om 20.00 uur weer van start. Deze kring is bedoeld voor mensen die niet direct de behoefte hebben lid te worden van een kerk, maar wel zoeken naar verdieping en een verrassend perspectief op hun leven. Wil je graag jouw eigen verhaal leggen naast een groter Verhaal, dan is deze kring misschien wel iets voor je. De Bijbel als schuurpapier om je denken en oriëntatie te prikkelen. We gaan verder met onze ontdekkingstocht door oeroude bijbelverhalen die verrassend actueel blijken te zijn. Er is ruimte voor enkele nieuwe deelemers. Voor meer informatie en aanmelding kan je contact opnemen met ds. Bram Robbertsen.

 
Ouderenbijeenkomst 55+ Ouderenbijeenkomst 55+

De ouderen van de gemeente komen op de laatste donderdag van de maand tussen 10 en 12 uur bij elkaar in de grote consistorie van de Dorpskerk.
Er wordt een korte overdenking gehouden en we staan graag stil bij een actueel thema. Ook gaan we met enige regelmaat op stap of ontmoeten we elkaar op een informele manier.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Jiskje van ’t Zelfde
 

 
Siloam Siloam

Er zijn twee bijeenkomsten voor vrouwen onder de naam Siloam. Wat hen kenmerkt is dat ze samenkomen rond de Bijbel en bovendien het gemeentezijn vormgeven door het uitnodigen van gastsprekers, uitstapjes of bijv. een creatieve activiteit.
 
De dinsdagmorgengroep komt eens per 4 weken bij elkaar tussen 9.30 en 11.30 uur bij elkaar in de grote consistorie.
 
Contactpersonen:
Marianne Kogeler regelt de samenkomst en uitstapjes, voor contact klik hier    
- Heleen Valk regelt de uitstapjes, voor contact klik hier.
- Petra Schouten-Doff coordineert de samenkomst en nodigt evt. gastsprekers/zangers, voor contact klik hier.
         
De donderdagmorgengroep komt eens per maand bij elkaar in de kleine consistorie. De bijeenkomst is van 9.30-11.30 uur.
Contactpersoon is Anneke Nieuwenhuijzen, om haar te mailen klik hier.
 

 
Opvoedingskring Opvoedingskring

Je wilt het beste voor je kind(eren). Daarom leren we ze praten, lopen, lezen, zwemmen, rekenen en ga zo maar door. Je kind leren geloven is van een heel andere orde. Geloven draagt iets in zich van een geheim. Je kunt het niet als compleet pakket doorgeven. Maar hoe dan wel?

Daarover gaan we met elkaar in gesprek tijdens de opvoedingskring.
We proberen ieder seizoen een blok van 3 avonden te organiseren. Op dit moment zijn nog geen data bekend.

Contactpersoon is ds. A. Robbertsen, klik hier om hem een bericht te sturen.
 
 

 
Hervormde Vrouwendienst (HVD) Hervormde Vrouwendienst (HVD)

De hervormde vrouwendienst is er al sinds 1971 en overkoepelt de drie wijkgemeenten. Ze heeft ruim 100 medewerk(st)ers. De werkzaamheden bestaan uit:

  • Ziekenbezoek
  • Ouderenbezoek
  • Kraam – en jubilea bezoek
  • Bezoek aan nieuw-ingekomenen
  • Autodienst
Een keer per jaar wordt er een koffieochtend georganiseerd, waarvoor een spreker of spreekster wordt uitgenodigd. Met de kerst wordt er een attentie verzorgd en door de gemeente bezorgd bij ouderen.
Het voornaamste doel van de HVD is het bevorderen van de contacten tussen de gemeenteleden en het meeleven met hen die vreugde of verdriet hebben.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar Marianne Scheurwater.

 
 
 

Inloggen


 

10.00 uur Ds. E.J.N. Kronenburg, H-I-Ambacht
datum en tijdstip 22-07-2018 om
meer details

17.00 uur ds J.B. Kamp, Arnhem
datum en tijdstip 22-07-2018 om
meer details

 
adres Dorpskerk:

Kerkplein 13
3342 BJ H-I-Ambacht 

 
 
kerkdienst beluisteren
 
foto's
 
privacy
Privacyverklaring
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.