PKN
  » ontmoeten 
Hervormde Gemeente wijk Dorp
Bijbelkring Bijbelkring

De Bijbelkring komt tweewekelijks op donderdagavond bijeen om 19:45 uur in de Dorpskamer (schuin tegenover de kerk). Onder leiding van de predikant wordt dan door het seizoen heen een Bijbelboek bestudeerd. In de Dorpskoerier (en het Kerkblad) worden de data vermeld.
 

 
Gesprekskringen Gesprekskringen
Ieder seizoen bieden we gelegenheid om deel te nemen aan een gesprekskring of huiskamerkring. Zo’n kring bestaat uit maximaal 12 deelnemers en komt meestal om de 14 dagen bijeen bij een van deelnemers thuis. Per seizoen wordt een bijbelboek of thema bestudeerd en besproken. Aanmelden kan bij Hans Koutstaal: hkoutstaal@hervormdambacht.nl
 
 
De gemeentegroeigroep De gemeentegroeigroep
Elke twee weken komt op de woensdagochtend de gemeentegroeigroep bijeen bij een van de deelnemers thuis. Onder het genot van een kop koffie (of thee) wordt een hoofdstuk besproken en overdacht uit een boekje dat uitgegeven wordt door het evangelisch werkverband binnen de PKN.
De bijeenkomsten starten om 09:00 uur (ideaal voor mensen die ’s avonds niet kunnen) en duren tot ongeveer 10:30 uur.
In de Dorpskoerier (en het kerkblad) worden de exacte data vermeld.

 
 
Dorpsgenoten Dorpsgenoten
Elke laatste donderdagmorgen van de maand komen de “senioren” van de gemeente (Mensen van 55 jaar en ouder) bijeen, meestal in de kerk. Deze groep wordt de “Dorpsgenoten” genoemd. De bijeenkomsten starten om 10:00 uur. De inloop is vanaf 09:30 uur. De bijeenkomsten starten met zingen en gebed. Daarna volgt een korte meditatie. Na de meditatie is er een gezamenlijke activiteit, of gaan we op stap. Tijdens de pauze worden kaarten geschreven en ondertekend die naar andere gemeenteleden worden gestuurd. De bijeenkomsten eindigen met zingen, een gebed of een gedicht.
Voor meer informatie kunt u bellen naar Marianne Scheurwater: 06 1395 1080
Als u vervoer nodig hebt om naar de bijeenkomsten te komen, kunt u bellen met Peter van Drunen: 06 5462 0805
 
 
Doopcatechese

Doopcatechese
Als Dorpskerk bieden wij ouders die hun kindje willen laten dopen een drietal avonden doopcatechese aan. De eerste twee avonden vinden plaats in de  aanloop naar de doopdienst. Tijdens deze avonden gaan we in gesprek over geloof, betrokkenheid bij de kerk en visie op de doop. De derde avond zal na de doopdienst plaatsvinden. Tijdens deze avond wordt onder meer teruggeblikt op de doopzondag en gaan we het hebben over geloofsopvoeding en wat de kerk daarin voor ouders kan betekenen.  Tijdens de doopcatechese-avonden verwachten we beide ouders. Deze 3  avonden vinden  bij voorkeur bij de betrokkenen thuis plaats. Aanmelding voor de doopcatechese kan via de mail of door telefonisch contact te zoeken. Mijn mailadres is jjongejan@hervormdambacht.nl en mijn telefoonnummer is 0184779801.

 
 
Hervormde Vrouwendienst (HVD) Hervormde Vrouwendienst (HVD)
De hervormde vrijwilligersdienst is er al sinds 1971 en overkoepelt de drie wijkgemeenten. Ze heeft ruim 80 medewerk(st)ers. De werkzaamheden bestaan uit:
  • Ziekenbezoek
  • Ouderenbezoek
  • Kraam- en jubileumbezoek
  • Bezoek aan nieuw ingekomenen
  • Autodienst
Met de kerst wordt er een attentie verzorgd en door de gemeente bezorgd bij ouderen.
Het voornaamste doel van de HVD is het bevorderen van de contacten tussen de gemeenteleden en het meeleven met hen die vreugde of verdriet hebben.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar Tineke van der Ven.
 
 
 
 

Inloggen


 

10.00 uur Prop. G.T. van Lingen, Nieuw Lekkerland
datum en tijdstip 10-12-2023 om
meer details

17.00 uur Ds. S. Dierx, sGravendeel
datum en tijdstip 10-12-2023 om
meer details

 
kerkdienst bekijken/beluisteren

 
 
Collectebonnen
    
 
Digitaal collecteren
Via Dorpskerk-app. 
(zie bij Kerkdienst)
 
documenten
downloadcentrum
 
privacy
Privacyverklaring
 
Adres Dorpskerk:

Bezoekadres
Kerkplein 13
3342 BJ H-I-Ambacht 
Telefoon: 078-6816762

Postadres Wijk Dorp
W. Kolthof (scriba Wijk Dorp)
Hoge Kade 3
3341 BD Hendrik Ido Ambacht
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.